Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Stypendium dla młodych ekonomistek


Jeśli jesteś studentką ekonomii na poziomie magistra, możesz zgarnąć aż 10 tys. euro od Europejskiego Banku Centralnego.

Zrób duży krok w swojej karierze i otrzymaj wsparcie – finansowe i merytoryczne – od prestiżowej unijnej instytucji.

Przyszłe stypendystki otrzymają:

  • grant w wysokości 10 tys. euro,
  • zaproszenie na wizytę studyjną w Europejskim Banku Centralnym,
  • możliwość spotkania z byłymi stypendystkami programu, członkiniami sieci ECB Women in Leadership oraz z ekonomistami z EBC.

Organizatorzy przyznają pięć stypendiów.

Kto może aplikować

O stypendium mogą powalczyć:

  • obecne lub przyszłe studentki ekonomii na poziomie studiów magisterskich na jakimkolwiek uniwersytecie lub szkole biznesowej w Europie,
  • osiągające dobre wyniki w nauce (średnia ocen ze studiów licencjackich powinna wynosić co najmniej 4,5),
  • pochodzące z rodziny o niskich dochodach.

Formalności aplikacyjne

Wypełnij formularz aplikacyjny i wyślij go na adres WES_CVs@ecb.europa.eu wraz z pozostałymi dokumentami, m.in.:

  • zaświadczeniem o dochodach,
  • zaświadczeniem o byciu studentką,
  • listem motywacyjnym.

Dodatkowe informacje

https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/wecs/html/index.en.html

stopka strony