Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Szkoła Humanitarna


„Wiem i Działam” to bezpłatny program edukacyjny PAH o mądrym pomaganiu dla szkół.

Program wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, a także zachęca do wspólnego działania. Jest przeznaczony na min. 4 zajęcia lekcyjne.

Program można realizować zarówno stacjonarnie, jak i online.

Kto może aplikować

Program jest skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych. Materiały są podzielone na 4 grup wiekowe.

Dodatkowe informacje

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2020/08/Przewodnik-Wiem-i-dzialam.pdf?fbclid=IwAR1rgDh_oWgOqz1npMtbZW2tAx7mHGcOsz3aPcFQ2auckUPjjIeLJcYdWjk

stopka strony