Weź udział -

Opublikowane przez: Stowarzyszenie Europe4Youth

Szkoła Pracy z Młodzieżą


Czas na drugą edycję „Szkoły Pracy z Młodzieżą” realizowaną przez Stowarzyszenie Europe4Youth w Krakowie!  Organizatorzy po raz kolejny wspierają rozwój osób pracujących z młodzieżą, przybliżają europejskie standardy, wyposażają w samodzielnie opracowane narzędzia i dają szansę na wymianę dobrych praktyk. Szkolenie jest okazją aby poznać szereg aktualnych programów i możliwości z obszaru edukacji pozaformalnej, będących ciekawym uzupełnieniem nauki w szkole.

Cel

Celem szkolenia jest podzielenie się “know how” Stowarzyszenia Europe4Youth.

Szkoła Pracy z Młodzieżą to: stacjonarne szkolenie w terminie 9-10 października, w godzinach 10:00-17:00 na ul. Urzędniczej 14/1 w Krakowie oraz spotkanie TOOL FAIR w terminie 23 października w godzinach 16:00-19:00 w Pracowni Młodych na Zachodniej 7/3a.

Program: 
Sobota 9 października: Model kompetencyjny osoby pracującej z młodzieżą, standardy i priorytety pracy z młodzieżą, praktyki pracy z młodzieżą w Europie. Edukacja pozaformalna i wykorzystywane w niej narzędzia.

Niedziela 10 października: Metody i narzędzia edukacyjne Stowarzyszenia Europe4Youth. Scenariusze zajęć. Gry planszowe: "Rozgryź to" i "Rozgryź to 2.0" przygotowujące młodzież do realizowania projektów społecznych, "EU on the board" - obrazującą proces decyzyjny w UE, instrukcje do przeprowadzania zajęć Life Action Role Playing. Przegląd możliwości dla Młodych.

Ponadto TOOL FAIR narzędzi i metod do pracy z młodzieżą, który odbędzie się w terminie 23 października w godzinach 16:00-19:00 w Pracowni Młodych na Zachodniej 7/3a. 

Kto może aplikować

Szkoła Pracy z Młodzieżą jest dla edukatorów, koordynatorów przestrzeni dla młodych ludzi, animatorów, doradców, mentorów, wszystkich osób pracujących z młodzieżą oraz tych, którzy stawiają pierwsze kroki w edukacji pozaformalnej.

Formalności aplikacyjne

Aplikować należy przez formularz: https://forms.gle/2oLsmG41BhQduCQH8
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailowo. 

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Martyna Olech
e-mail: m.olech@europe4youth.eu
tel: 509559185
stopka strony