Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Szkoła z klasą


19 edycja programu w trakcie którego nauczyciele realizują zadania z uczniami poprawiające proces uczenia się, współpracę czy krytyczne myślenie. Działania realizowane w formie online.

Cel

Celem Programu jest rozwijanie wśród nauczycieli oraz uczniów i uczennic: 

  • poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własny proces uczenia,
  • umiejętności współpracy, pracy zespołowej i dbania o dobre relacje,
  • krytycznego myślenia, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.

Zadaniem nauczycieli będzie poznanie i zgłębienie trzech innowacyjnych metod pracy (odwróconej lekcji, design thinking, agile), wspierających postawy i kompetencje. W trakcie roku szkolnego nauczyciele, przy wsparciu dyrektora, zrealizują trzy zadania oparte na każdej z wymienionych metod.

Kto może aplikować

Do udziału w Programie zgłaszany jest zespół reprezentujący szkołę konkretnego poziomu edukacyjnego (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub zespół szkół). 

Zgłoszenia Zespołu za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wskazana. 

Zespół zgłoszony do Programu musi składać się z: 

  • dyrektora lub wicedyrektora, który będzie otrzymywać regularne mailingi i uczestniczyć w dyrektorskich spotkaniach sieciujących,
  • 3 nauczycieli, którzy będą realizować Wyzwania w Programie.

Zasady

Nauczyciele uczestniczący w Programie są zobowiązani do realizacji trzech Wyzwań zgodnie z harmonogramem. W ramach każdego z trzech Wyzwań zorganizowane zostaną trzy spotkania: otwierające, sprawdzające oraz podsumowujące. 

Szkoła otrzyma Certyfikat oraz tytuł Szkoły z Klasą w sytuacji, w której każdy ze zgłoszonych nauczycieli zrealizuje wszystkie trzy zadania zgodnie z harmonogramem.

Formalności aplikacyjne

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora w terminie od 6 września 2021 roku do 30 września 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez cały Zespół zgłoszony do udziału w Programie.

Nauczyciele uczestniczący w Programie są zobowiązani przesłać drogą mailową podpisany skan Porozumienia dot. udziału w programie Szkoła z Klasą edycja 2021/2022.

Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.