Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Szkolenie w imię lepszego jutra


Pracujesz z młodymi ludźmi? A może działasz na rzecz zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości klimatycznej? Aplikuj na międzynarodowe seminarium w Beskidzie Niskim.

SALTO zaprasza na szkolenie, które poprowadzą eksperci ekspertów z trzech krajów. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do refleksji i wzajemnej nauki, w oparciu o ideę edukacji nieformalnej. W trakcie seminarium będziesz miał możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami z Polski, Niemiec i Mołdawii zaangażowanymi w projekty młodzieżowe.

Tematy szkolenia będą obejmować:

  • teorie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki;
  • odporność w czasach kryzysu;
  • dialog i aktywizm bez użycia przemocy.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 0-80 euro (na zasadzie dobrowolnej wpłaty).

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia. Uczestnicy mogą również liczyć na zwrot kosztów podróży (do 210 euro). 

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronach SALTO.

stopka strony