Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

TOOL FAIR XV - Powrót do przyszłości


Międzynarodowe Targi „Tool Fair” to wydarzenie oferujące możliwość testowania nowych narzędzi, analizowania ich i wymiany doświadczeń na rzecz zwiększenia kreatywności w inicjatywach związanych z edukacją pozaformalną.

XV edycja Międzynarodowych Targów „Tool Fair” będzie poruszać tematy związane różnymi czynnikami ryzyka w pracy zdalnej z młodzieżą. Analizowane będą dotychczasowe zagrożenia, które będą też wyzwaniem w najbliższej przyszłości - kryzys związany z COVID-19, niestabilność społeczno-kulturowa, ekonomiczna i klimatyczna, itp. Prezentowane i poszukiwane będą rozwiązania na rzecz wsparcia dobrostanu młodzieży, narzędzia będące efektem innowacyjnych projektów mające pomóc praktykom pracującym z młodzieżą.

W ramach wydarzenia przewidziane są m. in. wykłady (TF Talks), sesje tematyczne (Tools to Explore), a także warsztaty (Tool Workshops) i targi dobrych praktyk (Tools Market).

Zagadnienia:

  • Jak praca z młodzieżą może być skutecznym wsparciem dla młodych ludzi?
  • Jakie są potrzebne narzędzia edukacyjne, które można zastosować w różnych kontekstach społecznych i kulturowych?
  • Czy potrzebna jest rewolucja edukacyjna, aby ZMIANA stała się SZANSĄ?

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie, a w sprawie zwrotu kosztów podróży należy kontraktować się z Narodową Agencją ze swojego kraju.

Kto może aplikować

Pracownicy młodzieżowi, trenerzy, liderzy młodzieżowi, menedżerowie projektów młodzieżowych, twórcy polityki młodzieżowej, trenerzy młodzieżowi, badacze młodzieży.

Formalności aplikacyjne

Poszczególne Narodowe Agencje dokonają wstępnej selekcji kandydatów ze swoich krajów. Organizator dostosuje listę uczestników i poinformuje wszystkich wnioskodawców o wyniku selekcji. 

Aplikować należy przez oficjalną stronę wydarzenia.

Dodatkowe informacje

Inicjatywa finansowana jest z programu Erasmus+.

Więcej informacji

Oferta pochodzi ze strony: http://trainings.salto-youth.net/9408

stopka strony