Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Transparency School 2020


Weź udział w corocznym szkoleniu, które skupia się na tematyce antykorupcyjnej. Uczestnicy z Polski mogą ubiegać się o darmowy udział!

Cel

W programie m.in. spotkania z ekspertami, seminaria i zajęcia w terenie. Od 2010 roku w Transparency School wzięło udział już ponad 1200 przyszłych liderów ze 120 państw.

Kto może aplikować

Uczestnikami szkoły mogą zostać absolwenci i młodzi profesjonaliści w wieku do 35 lat.

Dofinansowanie

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 800 euro, ale uczestnicy z Polski mogą ubiegać się o stypendium, które pokryje wszystkie koszty, w tym podróż i zakwaterowanie.

Dodatkowe informacje

https://transparencyschool.org/apply/