Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

VI Forum Edukacji Dorosłych


Edukacja cyfrowa, umiejętności życiowe i zawodowe, włączenie społeczne – to tematy, wokół których koncentrować się będzie program tegorocznego Forum Edukacji Dorosłych.

Forum Edukacji Dorosłych to wydarzenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych edukacją dorosłych, a w szczególności edukatorów, trenerów, przedstawicieli działów HR i osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników, przedstawicieli muzeów i bibliotek oraz innych instytucji kultury, uniwersytetów ludowych, andragogów, pracowników uczelni oraz Uniwersytetów III Wieku, nauczycieli szkół dla dorosłych, doradców zawodowych i edukacyjnych.

W tym roku odbędzie się już VI edycja imprezy. Ekspertki i eksperci podzielą się wiedzą i doświadczeniem, zaproszą do dyskusji, zachęcą do wypróbowania nowych metod, narzędzi oraz do wspólnej refleksji na temat przyszłości edukacji dorosłych.

Udział w Forum jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta na platformie EPALE. 

Formalności aplikacyjne

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie EPALE: https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/vi-forum-edukacji-doroslych-wez-udzial