Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

W Finlandii o zdrowiu psychicznym


Ruszyła rekrutacja na szkolenie, które odbędzie się w marcu w Finlandii. Zagadnienia poruszane podczas wydarzenia koncentrować się będą wokół dobrostanu młodych ludzi.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się jak zwracać uwagę na dobrostan psychiczny młodych ludzi oraz jak zaangażować młodych o mniejszych szansach do udziału w wymianach młodzieżowych.

Dla kogo jest szkolenie?

  • dla pracowników młodzieżowych;
  • dla liderów młodzieżowych;
  • dla dorosłych pracujących z młodzieżą.

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnik nie musi wnosić opłaty za zakwaterowanie oraz wyżywienie. 

W celu ustalenia wysokości zwrotu kosztów podróży należy skontaktować się z Narodową Agencją Erasmus+ lub Centrum SALTO. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

stopka strony