Opublikowane przez: Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile

Jak zrealizować tutorial naukowy?

Spotkanie organizowane przez Collegium Invisibile


Chcesz dowiedzieć się jak zrealizować tutorial naukowy w trakcie studiów, doktoratu lub jak przeprowadzić go dla swoich studentów(-ek)? Jeśli tak, weź udział w tym spotkaniu!

Dlaczego Collegium Invisibile opowiada o tutorialach naukowych?

Stowarzyszenie naukowe Collegium Invisibile działa na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów(-ek) i doktorantów(-ek). Od swojego powstania w 1995 r., prowadzimy dwa programy statutowe poświęcone tutorialom: Tutorial Naukowy oraz Pierwszy Tutor. Pierwszy z nich opiera się na bezpośredniej współpracy badawczej pomiędzy Członkami(-iniami) Collegium a pracownikami(-czkami) naukowymi. Dotychczas zorganizowaliśmy ponad pół tysiąca rocznych tutoriali, dzięki którym nasi Collegianci(-tki) współpracowali nad wybranymi przez siebie zagadnieniami z ponad 250 wybitnymi naukowcami działającymi w kraju i zagranicą.

Wśród Tutorów(-ek) i Osób Tutorskich oferujących wsparcie naukowe Członkom(-iniom) Stowarzyszenia znalazły się m.in. takie postacie jak: prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Dariusz Gawin, prof. Bronisław Geremek, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Philippe Lejeune, prof. Piotr Sztompka, czy ks. Józef Tischner.

Dla kogo?

Dla Collegiantów(-ek) CI, osób chcących zrekrutować się do Stowarzyszenia, oraz wszystkich osób zainteresowanych realizacją tutorialu, a także dla osób, które chcą wdrażać program tutorialny w swoich jednostkach.

Gdzie i kiedy?

Kiedy? 23 stycznia 2024 r., 17:00-18:00

Gdzie? Zoom – Link do Zooma zostanie wysłany mailowo na dzień przed wydarzeniem, wyłącznie do osób zarejestrowanych

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA – Link: https://forms.gle/eywkPkNKAfnYts4W9

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Sebastian Machera
e-mail: info@ci.edu.pl

Organizacja partnerska

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile
Polska, Warszawa
www.ci.edu.pl
e-mail: info@ci.edu.pl
Koordynator w danej organizacji
Sebastian Machera
e-mail: info@ci.edu.pl

Oferta pochodzi ze strony: https://fb.me/e/3osiBEXb6

stopka strony