Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Webinaria – Kształcenie i szkolenie zawodowe


FRSE zaprasza na szkolenia na temat oferty sektora VET.  31 stycznia odbędzie się webinar dotyczący projektów Partnerstw na małą skalę (KA210), a 2 lutego Partnerstw współpracy (KA220). 

Webinarium KA210

Termin: 31 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 11:00, czas trwania ok. 2 godzin
Program:
1. Wprowadzenie: m.in. ogólne informacje o programie i charakterystyka Akcji 2, priorytety sektorowe i horyzontalne.
2. Partnerstwa na małą skalę KA210 – charakterystyka, finansowanie, kryteria oceny.
3. Aspekty techniczne – rejestracja organizacji, formularz wniosku.
4. Pytania i odpowiedzi.

Rejestracja: Webinarium Partnerstwa na małą skalę KA210uwaga, link otwiera się w nowej karcie

Webinarium KA220

Termin: 2 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 11:00, czas trwania ok. 2 godzin
Program:
1. Wprowadzenie: m.in. ogólne informacje o programie i charakterystyka Akcji 2, priorytety sektorowe i horyzontalne.
2. Partnerstwa współpracy KA220 – charakterystyka, finansowanie, kryteria oceny.
3. Aspekty techniczne – rejestracja organizacji, formularz wniosku.
4. Pytania i odpowiedzi.

Rejestracja: Webinarium Partnerstwa współpracy KA220uwaga, link otwiera się w nowej karcie

Kontakt:
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Iwona Fus
e-mail: ifus@frse.org.pl

stopka strony