Weź udział -

Opublikowane przez: Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile

Wioska Olimpijska

Wakacyjny obóz naukowy


Jesteś finalistą(-tką) lub laureatem(-tką) olimpiady przedmiotowej i chcesz poznać ciekawych świata rówieśników i wziąć udział w naukowej przygodzie w sercu Krakowa? Wioska Olimpijska jest dla Ciebie!

O Wiosce Olimpijskiej

Wioska Olimpijska to wakacyjny obóz naukowy dla finalistów(-ek) i laureatów(-ek) olimpiad dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile. 

Obóz organizowany jest od 2008 roku przez Członków(-inie) naszego Stowarzyszenia – wyróżniających się polskich studentów(-ki) i doktorantów(-ki) z uczelni na całym świecie. Uczestnicy(-czki) Wioski Olimpijskiej będą mieli szansę na bezpłatny udział w warsztatach naukowych, wykładach, wydarzeniach kulturalnych oraz zwiedzaniach akademickich przestrzeni i „zakamarków" Krakowa.

Od 2008 – czyli roku powstania projektu – do 2023 r. odbyło się 8 Wiosek Olimpijskich, których beneficjentami(-kami) było 190 Olimpijczyków(-ek) biorących udział w ponad 70 warsztatach. 

Zajęcia podczas obozu są prowadzone przez badaczy(-ki) afiliowanych(-e) na całym świecie, w tym na UJ, UW, AGH, PAN, WUM, czy w zagranicznych ośrodków takich, jak Princeton University, University of Cambridge, Harvard University, St Andrew's University, Universität Wien, Karolinska Institutet, Sorbonne-Université, czy Boccioni University w Mediolanie.

Kto może aplikować

  1. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł laureata(-ki) lub finalisty(-ki) jednej z olimpiad szkół ponadgimnazjalnych, otrzymany w latach 2020–2024 oraz niebędące czynnymi studentami(-kami) uczelni wyższych.
  2. Aby móc zostać przyjętym na Wioskę, trzeba mieć ukończone 18 lat w momencie rozpoczęcia obozu (19 sierpnia).
  3. Lista olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści mogą brać udział w programie, znajduje się pod adresem: https://www.ci.edu.pl/Lista-olimpiad.pdf

Formalności aplikacyjne

W 2024 r. Wioska odbywa się w dniach 19-24.08.2024 roku w Krakowie. Wysyłanie aplikacji na Wioskę możliwe będzie do 07.06.2024 za pomocą formularza załączonego poniżej. Link do wydarzenia: https://fb.me/e/3sSDds7Hg

Dokładne zasady kwalifikacji oraz listę uznawanych olimpiad znaleźć można pod linkami:

https://www.ci.edu.pl/Zasady_rekrutacji_wioska.pdf
https://www.ci.edu.pl/Lista-olimpiad.pdf

Na wszelkie pytania chętnie odpowiedzą koordynatorzy wydarzenia: Arkadiusz Siwko i Kinga Wygnaniec. Prosimy o kontakt za pomocą adresu mailowego: wioska.olimpijska@ci.edu.pl

Finansowanie

Udział w obozie jest bezpłatny.

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Sebastian Machera
e-mail: info@ci.edu.pl

Oferta pochodzi ze strony: https://www.ci.edu.pl/wioska-olimpijska/

stopka strony