Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wolontariat w Olhão


Wspieraj młodych Portugalczyków i udowodnij im, że mogą być aktywną częścią społeczeństwa.

Do zadań wolontariusza/ki w organizacji MOJU będzie należało m.in.:
- informowanie o możliwościach unijnych programów,
- promowanie równouprawnienia, różnorodności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- organizowanie wydarzeń i warsztatów z zakresu kultury czy sportu.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.

Formalności aplikacyjne

Wyślij CV i list motywacyjny na adres: international@mojuolhao.com.

Dofinansowanie

Organizatorzy pokrywają koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania i oferują drobne kieszonkowe.

Dodatkowe informacje

http://www.mojuolhao.com/

stopka strony