Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wszystko o Erasmus+ App


29 marca odbędzie się konferencja online poświęcona Erasmus+ App - aplikacji służącej do planowania wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+”

Erasmus+ App powstała w w ramach inicjatywy Europejska Karta Studenta (European Student Card Initiative), której celem jest upraszczanie procedur związanych z wyjazdem na wymianę w ramach programu Erasmus+ oraz promowanie międzynarodowej mobilności studentów. 

Erasmus+ App umożliwia m.in:

  • przeglądanie profili uczelni biorących udział w programie Erasmus+;
  • składanie elektronicznych wniosków wyjazdowych na uczelni macierzystej;
  • przeglądanie katalogu przedmiotów dostępnych dla studentów Erasmusa;
  • uzgodnienie i podpisanie porozumienia o programie zajęć w wersji elektronicznej (On-Line Learning Agreement);
  • łatwy dostęp do informacji związanych z pobytem (zakwaterowanie, procedury formalne itd.) w danym kraju UE.

Podczas konferencji twórcy i pomysłodawcy aplikacji zaprezentują jej funkcje oraz przedstawią wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród jej dotychczasowych użytkowników. Uczestnicy wydarzenia będą mogli również podyskutować o możliwych ulepszeniach aplikacji.

Więcej informacji o Erasmus+ App  można znaleźć tutaj.

Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji. 


Aplikacja dostępna jest we wszystkich językach UE, w wersji na Android oraz IOS. W Polsce mogą z niej korzystać studenci uczelni zrzeszonych w programie eduGAIN lub korzystających z usługi PIONIER.Id for Erasmus+. 

stopka strony