Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Youth Impact! - kursy ewaluacji


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza osoby realizujące projekty wspierające aktywizację zawodową, zatrudnienie lub przedsiębiorczość osób młodych (25-29 lat) na bezpłatne kursy online ewaluacji takich projektów.

Każdy kurs ewaluacji będzie odbywał się w formule blended learning (kurs e-learningowy oraz dwa warsztaty online z trenerem).

Dla każdego z dwóch rodzajów kursów przewidziano dwie pary terminów (w zależności od zainteresowania):

 • w zakresie ewaluacji projektów wspierających aktywizację zawodową osób młodych:
  - I para: środy 20 kwietnia i 4 maja;
  - II para: piątki 22 kwietnia i 6 maja.
 • w zakresie ewaluacji projektów wspierających przedsiębiorczość osób młodych:
  - I para: wtorki: 26 kwietnia i 10 maja;
  - II para: czwartki: 28 kwietnia i 12 maja.

Uczestnicy kursów otrzymają odpowiednie certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. 

Osoby, które chcą się zapisać na jeden z dwóch ww. kursów proszone są o wypełnienie krótkiego formularza. 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, wybrany termin warsztatów oraz spełnienie min. jednego z poniższych warunków:

 • udział w projektach wspierających aktywizację zawodową lub przedsiębiorczość młodych dorosłych w wieku 25-29 (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości),
 • zatrudnienie lub stały wolontariat w organizacji pozarządowej lub innym podmiocie ekonomii społecznej.

Więcej informacji o kursach ewaluacji można znaleźć na stronach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Kursy realizowane są w ramach projektu Youth Impact!

stopka strony