Amgen Scholars - program naukowy


Program naukowy skierowany przede wszystkim do studentów kierunków ścisłych umożliwiający prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku na najlepszych uczelniach w Europie.

UWAGA: z powodu pandemii program zostaje zawieszony w 2021 r. Więcej informacji na temat przyszłych edycji zostanie ogłoszonych wiosną.

Uczelnie objęte programem:

- Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania),
- Instytut Karolinska (Szwecja)
- Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (Niemcy)
- Instytut Pasteur (Francja)
- Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Szwajcaria)


Celem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznych doświadczeń pod opieką doświadczonych naukowców. Obszary badawcze dotyczą głównie kierunków ścisłych i technicznych związanych z odkryciami, rozwojem, produkcją i dostarczaniem środków leczniczych, a także z przedsięwzięciami z zakresu biomedycyny i biotechnologii.

Szczegóły wsparcia finansowego zależą od konkretnej instytucji przyjmującej.  

Kto może wziąć udział:
Do europejskiej edycji Programu Amgen Scholars mogą aplikować studenci wszystkich kierunków, chociaz oczekuje się, że większość z uczestników będzie mieć dyplom w obszarze kierunków ścisłych i technicznych.
 
Kandydaci powinni osiągać bardzo dobre wyniki w nauce, planować kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich oraz nie posiadać tytułu licencjata, magistra czy też innego tytułu potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia (bądź równoważnego tytułu).

W jaki sposób aplikować
Należy wybrać uczelnię, na której będzie realizowany Program interesujący kandydata (można aplikować na wszystkie uniwersytety europejskiej edycji) i postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej uczelni. Każda uczelnia ma własny proces kwalifikacyjny. Elementem wspólnym każdego zgłoszenia jest przygotowanie krótkiego eseju o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, listów rekomendacyjnych oraz wykaz dotychczasowych wyników w nauce na macierzystej uczelni. Wszystkie informacje należy przygotować w języku angielskim.
 
Więcej informacji w przewodniku na stronie internetowej.

#badania #stypendia #studenci