Granty -

Dotacje Fundacji Kronenberga


Dotacje na działania na rzecz kultury, edukacji, polityki, społecznej, ochrony zdrowia

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz kultury, edukacji, polityki społecznej, ochrony zdrowia.

Fundacja przy ocenie wniosków uwzględnia zgodność z obszarami programowmi, innowacyjność, wpływ projektu na rozwiązanie projektu społecznego, mierzalne rezultaty. Nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty, o którą można wnioskować.

Dofinansowane działania
Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w kilku obszarach programowych:
- innowacje w edukacji,
- edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
- dziedzictwo kulturowe,
- twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
- priorytety ochrony zdrowia,
- polityka społeczna.

Proces aplikacyjny składa się z dwóch etapów:
- etap 1: wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie kronenberg.org.pl. Zgłoszenie oceni Zarząd Fundacji, który w przeciągu 30 dni roboczych wybierze wnisokodawców uprawnionych do aplikowania w kolejnym  etapie.
- etap 2: wypełnienie przesłanego przez e-mail wniosku, na podstawie którego Zarząd podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Kto może aplikować
O dotacje mogą starać się: fundacje, stowarzyszenie, uczelnie wyższe, szkoły, dom kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego.

Kto może ubiegać się o dotację
O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Jednym z warunków ubiegania się o dotacje jest posiadanie własnego konta bankowego, dotyczy to również szkół. Jeżeli szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Więcej informacji

#kultura #wyrównywanie #media #ngo #szkoła #młodzież #osoby

stopka strony