Organizacje

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Warszawa, Polska

ul. Traugutta 7/9, 00-067

tel.: 22 826 83 24
email: poczta@kronenberg.org.pl
www: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

Fundacja udziela wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom, organizacjom skutecznie działającym na rzecz zreformowania edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej; tworzy nowoczesne programy edukacyjne, pomocne w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej; dotuje szczególnie wartościowe działania edukacyjne w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego.stopka strony