Droga do Przyszłości

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpostawowych


Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na projekt przedstawiający świat przyszłości w 3D.

Cel

Celem konkursu jest zachęcenie do stosowania technologii przyszłości w praktyce. Jedną z takich technologii, która ma olbrzymi potencjał i obecnie jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia i nauki jest druk 3D.

Uczestnicy konkursu wejdą w przestrzeń, gdzie nie tylko „przeniosą się w przyszłość”, ale rozwiną nowe umiejętności i kompetencje. Zrozumieją, jak technologia zmienia przyszłość i wpływa na odbieranie świata.

Zasady

Zespoły konkursowe będą realizowały projekty w jednym z wybranych obszarów: świat przyszłości, zawody przyszłości, relacje społeczne w przyszłości. 

Jedynym i najważniejszym wymogiem podczas prac projektowych jest wykorzystanie druku 3D jako elementu projektu. 

Uczestniczki i uczestnicy projektu, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu półfinałowego otrzymają na czas trwania konkursu niezbędny sprzęt (drukarkę 3D i filamenty) oraz wsparcie opiekunów merytorycznych, którzy krok po kroku będą wspierali prace projektowe każdego z zespołów.

Kto może aplikować

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych). Zgłoszenia dokonuje Nauczyciel (opiekun zespołu).

Formalności aplikacyjne

Aby wziąć udział należy: 

  • zebrać zespół uczniowski składający się z min. 2, max. 5 uczniów oraz 1 nauczyciela będącego opiekunem zespołu.
  • uzyskać zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich uczniów, którzy wejdą w skład zespołu.
  • zapoznać się z wymaganiami RODO oraz załączyć w formularzu podpisane zgody (przez każdego uczestnika).
  • uzyskać zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie.
  • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz zaakceptować jego warunki – dotyczy wszystkich uczestników konkursu.
  • wybrać jeden z 3 obszarów (świat przyszłości, zawody przyszłości, relacje społeczne w przyszłości) i przygotować propozycję projektu, nad którym zespół będzie pracował w nawiązaniu do wybranego obszaru.
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie programu www.doprzyszlosci.com.

Dodatkowe informacje

15 zespołów zakwalifikowanych do finału będzie mogło wziąć udział w dedykowanych spotkaniach online z opiekunami oraz będą prowadzić dalsze prace nad projektem z pomocą opiekunów merytorycznych. 

Zespoły zakwalifikowane do etapu finałowego, zostaną zaproszone do udziału w gali finałowej na koszt Organizatora. Gala odbędzie się w czerwcu 2024 r. 

Zespół projektowy, opiekun (nauczyciel) i placówka szkolna otrzymają wyjątkowe nagrody.

 

#3D #przyszłość #technologia

stopka strony