Dziewczyny w grze! – program stypendialno-mentoringowy


Startuje program stypendialny dla młodych dziewcząt zainteresowanych pracą w branży gier wideo.

Cel

Celem programu  jest  wsparcie zdolnych kobiet, uczennic szkół średnich, które wyrażają zainteresowanie tematyką gamingu i nowymi technologiami w ich rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym, w rozwijaniu kompetencji cenionych w branży gamingowej, w nauce tworzenia projektów oraz wzmacnianie ich pewności siebie. 

Głównym efektem Programu „Dziewczyny w grze!”  jest rozwój uczestniczki i wypracowanie projektu związanego z tematyką gamingową. 

Kto może aplikować

O przyjęcie do programu mogą ubiegać się uczennice szkół średnich, wszystkich typów (III, IV, V klasa). W ramach wyrównywania szans edukacyjnych – w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kandydatki pochodzące z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, jednak aplikować do programu mogą uczennice szkół średnich z całej Polski.

W przypadku, gdy kandydatka pochodzi i zamieszkuje miejscowość, której liczba mieszkańców wynosi mniej niż 50 tys., jej zgłoszenie będzie brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Fakt zamieszkiwania w mniejszej miejscowości musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu (1.09.2021).

Zasady

Rekrutacja do programu jest trzyetapowa i składa się z następujących części: 

  1. ETAP I – przyjmowanie zgłoszeń online poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na dedykowanej stronie projektu i weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym.
  2. ETAP II  – wyłonienie 50 zgłoszeń zakwalifikowanych do trzeciego etapu rekrutacji,
  3. ETAP III – rozmowy kwalifikacyjne (online) z Komisją Konkursową i wybór 20 laureatek konkursu.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia online za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na dedykowanej stronie projektu.

Dofinansowanie

Laureatki konkursu, otrzymają roczne stypendium w wysokości 1000 zł/miesiąc (wypłacane w dwóch transzach – na początku i w połowie trwania programu).

Stypendium powinno być przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju.

Stypendium wypłacane będzie co miesiąc na konto bankowe laureatki.

Dodatkowe informacje

Program „Dziewczyny w grze!” składa się z trzech elementów: stypendium finansowego, programu mentoringowego oraz cyklu szkoleń dotyczących tworzenia gier – w różnych aspektach tego procesu.

Program mentoringowy opiera się na partnerskiej relacji między mistrzem (Mentorką, Mentorem) a uczennicą (Mentorowana), zorientowanej  na odkrywanie i rozwijanie potencjału uczennicy. Polega na inspiracji i doradztwie opartych na bazie wiedzy, doświadczeń życiowych i zawodowych Mentorki/Mentora. Pozwala na świadome zarządzanie życiem, karierą, rozwojem osobistym i projektowanie własnej przyszłości w szerokiej perspektywie. Długoterminowym celem mentoringu jest rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań.

Udział uczestniczek „Dziewczyny w grze!” w szkoleniach ma na celu zwiększenie ich kompetencji z m.in. obszaru gamingu.

Szkolenia będą odbywały się zdalnie przy pomocy narzędzi cyfrowych wskazanych przez organizatora. 

Więcej informacji.

stopka strony