Ericsson Innovation Awards (EIA)


Globalny konkurs, który daje studentom szansę na rozwijanie innowacyjnych pomysłów ICT we współpracy z ekspertami Ericsson

Do konkursu zakwalifikuje się 10 drużyn (półfinaliści), które pracować będą z dwoma ekspertami Ericsson nad projektem MVP. Jury wybierze cztery zespoły, które wezmą udział w wielkim finale EIA w Sztokholmie.

Kto może wziąć udział
Pełnoletni studenci każdego rodzaju szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej.

Jak wziąć udział w konkursie
Należy zarejestrować swoją drużynę i postępować zgodnie z instrukcjami. W przypadku wystąpienia problemów z rejestracją należy skontaktować się z organizatorem: ericsson.innovation.awards@ericsson.com

Nagrody
Wszyscy finaliści i półfinaliści będą mieli możliwość ubiegać się o przyjęcie na staż lub do pracy w firmie Ericsson

Przewidziano też nagrody pieniężne dla zespołów biorących udział w finale
– Pierwsza nagroda: 25.000 euro;
– Druga nagroda: 15.000 euro;
– Trzecia nagroda: 1000 euro;
– Czwarta nagroda: 1000 euro.

Termin aplikowania upłynął: 6 maja 2019.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony