Granty -

Kumulacja Aktywności


Unikalna szansa na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski oraz trenerów.

Cel

Celem programu jest zachęcanie młodzieży w wieku 11- 15 lat do aktywności fizycznej poprzez unikalną szansę na trening pod okiem utytułowanych sportowców.

W ramach programu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia sportowe dla grup na terenie całego kraju, które będą różnorodne, realizowane na podstawie autorskiego projektu. Dodatkowo na zajęciach realizowane będą ćwiczenia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, które przyczyniają się do skorygowania ewentualnych zaburzeń w rozwoju motorycznym, nauczą jak zapobiegać nieprawidłowym postawom i powstawaniu zaburzeń statyki ciała.

Kto może aplikować

Zgłaszający musi być osobą fizyczną, pełnoletnią, niekaraną, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Program skierowany jest do osób posiadających uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów.

Zasady

W celu wzięcia udziału w Programie, należy opracować autorski projekt 48 zajęć sportowych.

Autorski projekt powinien uwzględniać następujące wytyczne:

  • zajęcia sportowe będą skierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo,
  • zajęcia sportowe będą nieodpłatne dla ich uczestników,
  • zajęcia nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów, np. SKS,
  • zajęcia mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności;
  • zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie pomiędzy 4 września 2023 r., a 31 maja 2024 r., średnio dwa razy w tygodniu,
  • liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 osób,
  • zajęcia mają również za zadanie przekazać takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, na jednym wybranym przez Mistrza Sportu przykładzie.

Dofinansowanie

Na realizację zajęć zostaną zawarte umowy cywilne, które w sposób szczegółowy określają zobowiązania pomiędzy prowadzącym zajęcia a Organizatorem.

Dodatkowe informacje

Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu należy złożyć wniosek. 

Więcej informacji na stronie konkursu.

Wyniki obrad Kapituły wraz z danymi osobowymi Prowadzących (imię nazwisko, rodzaj sportu, z którym był lub jest związany Prowadzący, osiągnięcia sportowe, miejsce prowadzenia zajęć) zostaną opublikowane na stronie programu do dnia 12 sierpnia 2022 r.

#konkurs #granty #sport #uczniowie #wychowaniefizyczne #trener #mistrzsportu

stopka strony