Leaf Academy - międzynarodowa szkoła średnia w Bratysławie


Międzynarodowa szkoła średnia LEAF w Bratysławie oferuje 2- lub 4-letni program nauki, zakończony uzyskaniem certyfikatu

Celem szkoły jest wychowanie nowego pokolenia liderów świata polityki i nauki. Uczniowie, oprócz nauki, mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć sportowych, artystycznych oraz zaangażować się w realizowane wspólnie projekty i rozwijać m.in. kompetencje społeczne.

Kto może aplikować
Uczniowie w wieku od 13 do 18 lat, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce.

Czas trwania nauki, certyfikat
Nauka w Akademii LEAF trwa od dwóch do czterech lat. Na koniec uczniowie otrzymują dyplom równoważny z certyfikatem ukończenia amerykańskiego koledżu (high school diploma) oraz AP International Diploma akceptowany przez uniwersytety w ponad 60 krajach na świecie, w tym tak znane jak Harvard czy Oxford. Istnieje również możliwość przystąpienia do międzynarodowej matury.

Opłaty i stypendia
Opłata za rok szkolny wynosi 21,4 tys. euro i obejmuje nie tylko czesne, ale również zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, transport z bursy do szkoły oraz książki i inne wydatki związane z nauką. Uczniowie ze środowisk o mniejszych szansach mogą ubiegać się o zniżki sięgające 98 proc. opłaty.

Więcej informacji na stronie koordynatora.

#stypendia #szkoła #młodzież

stopka strony