Granty -

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne


Program stypendialny Niemieckiego Bundestagu dla przyszłych polityków i osób chcących pełnić ważne funkcje państwowe

Niemiecki Bundestag organizuje projekt od 1986 roku. Polska przystąpiła do niego w roku 1990. Obecnie bierze w nim udział młodzież z 41 krajów.

Stypendium obejmuje 15-tygodniowy staż w biurze deputowanej/deputowanego do Bundestagu. To możliwość poznania niemieckiego systemu parlamentarnego, zaznajomienia się z procesami podejmowania decyzji politycznych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie pracy parlamentarnej. Program powstał we współpracy z uniwersytetami berlińskimi (m.in. Uniwersytetem Humboldta) i fundacjami politycznymi, w których w trakcie trwania stażu odbywać się będą uzupełniające seminaria i wykłady.

Stypendium obejmuje okres od 1 marca do 31 lipca, otrzymuje je blisko 120 osób z 42 krajów, w tym z Polski.

Kto może ubiegać się o stypendium:
- absolwenci uczelni wyższych,
- do 30 roku życia,
- posługujący się językiem niemieckim na poziomie min. B2 (znajomość można potwierdzić na trzy sposoby:  jednym z międzynarodowych certyfikatów, np. TestDaF, ZOP, DSH, poprzez wypełnienie formularza dot. umiejętności językowych, opatrzonego pieczęcią szkoły wyższej lub zaświadczeniem o maturze w Niemczech, studiach germanistycznych).

Stypendium obejmuje:
- 500 euro miesięcznie
- bezpłatne zakwaterowanie
- ubezpieczenie
- koszty podróży z/do Berlina.Więcej informacji na stronie koordynatora.

#demokracja #prawa #praktyki #stypendia #studenci

stopka strony