Granty -

Międzynarodowy konkurs na esej


Konkurs dla uczniów w wieku od 7 do 17 lat związany z tematem zrównoważonego rozwoju (rozwój miast, edukacja)

Konkurs dla uczniów w wieku od 7 do 17 lat związany z tematem zrównoważonego rozwoju (rozwój miast w zgodzie z naturą).

Celem konkursu jest napisanie tekstu odpowiadającego na pytanie: „Czy możliwe jest powstanie miast funkcjonujących w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju?”. Konkurs ma być jednocześnie zachętą do zapoznania się z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, wyrażenia swoich poglądów oraz zaproponowania własnych pomysłów. W konkursie biorą również udział nauczyciele.

Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych:
1. Uczniowie w wieku 7–11 lat (esej na maksymalnie 400 słów).
2. Uczniowie w wieku 11–17 lat (esej na maksymalnie 600 słów).

Eseje powinny zostać napisane (przetłumaczone na) w języku angielskim. Temat eseju: My plan to protect and manage our oceans, seas and marine resources. Każda szkoła może zgłosić do 60 esejów (po 30 w każdej kategorii wiekowej).

Nagrody
W obu kategoriach zostaną przyznane nagrody za miejsca od pierwszego do piątego. Przyznana zostanie również jedna nagroda główna, której laureat, wraz z rodzicem i nauczycielem-mentorem wezmą udział w uroczystej gali i debacie w Victorii (Seszele), która odbędzie się 2-7 lipca 2017 r. Organizator pokrywa koszty związane z wyjazdem.

Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie zostaną zaproszone do udziału w gali.

Termin zgłoszeń upływa: 15 grudnia 2017 r.

Więcej informacji

#konkursy #praca