Granty -

MOST - program mobilności studentów w Polsce


Program dla studentów zainteresowanych spędzeniem semestru lub roku na innym uniwersytecie w Polsce.

Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciego semestru studiów. Student ma prawo ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

- od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
- od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Lista uczelni, do których mozna wyjechać

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uniwersytety przyjmujące studentów zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim.


Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony