MOST - program mobilności studentów w Polsce


Program dla studentów i doktorantów zainteresowanych spędzeniem semestru lub roku na innym uniwersytecie w Polsce.

Zasady

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:
- od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki);
- od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

Student ma prawo ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet. Lista uczelni, do których można wyjechać.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe i inne, wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uniwersytety przyjmujące studentów zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim.

Kto może aplikować

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktorantka/doktorant po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej.

Formalności aplikacyjne

Aby aplikować należy utworzyć konto w systemie IRK MOST, zapoznać się z ofertą oraz wybrać interesujący kierunek. Oferta dostępna jest na tej stronie.

#naukawPolsce #mobilność #krajowa #studia #Polska #studenci #doktoranci

stopka strony