Nagroda Roku dla Młodego Naukowca


Międzynarodowe Forum Transportu wyróżni młodego naukowca z jednego z krajów członkowskich Forum, którego badania w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju sektora transportu.

Międzynarodowe Forum Transportu przyzna Nagrodę Roku dla Młodego Naukowca, której celem będzie podkreślenie znaczenia badań nad transportem – co wynika z istotnego wpływu takich badań na rozwój sektora transportu.


Kto może aplikować

Naukowcy poniżej 35 roku życia, którzy podjęli swoje badania w: przedsiębiorstwie, instytucji, uczelni lub firmie doradczej (i/lub konsultingowej), zlokalizowanych w jednym z krajów członkowskich Międzynarodowego Forum Transportu (należy do nich także Polska).

Od aplikujących wymaga się złożenia oryginalnego opisu osiągnięć badawczych, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju transportu, w dziedzinie włączania społecznego i rozwoju ekologii. Praca powinna tym samym odpowiadać tematowi konkursowemu (Green and Inclusive Transport).

Praca konkursowa może zawierać analizę każdego aspektu powiązań pomiędzy sektorem transportu a zmieniającym się kontekstem ekonomicznym, społecznym, socjologicznym, a także historycznym, geograficznym, demograficznym oraz politycznym.

Jak aplikować

Kandydaci powinni przesłać formularz zgłoszeniowy, obejmujący krótkie streszczenie opisu w języku angielskim lub francuskim (maksymalnie 200 słów) i kompletny opis, poprzez e-mail, do: Michel.Violland@oecd.org, z kopią do: Julie.Pailliez@oecd.org.

Nagrody
Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000 euro, będzie również zaproszony do udziału w ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się w Lipsku, w Niemczech, podczas Międzynarodowego Forum Transportu, w terminie od 18 do 20 maja 2016 rok.

Termin składania wniosków: 21 luty 2020 do godziny 19:00.


Więcej informacji

stopka strony