Nagroda WTO dla młodych ekonomistów


Nagroda dla autora najlepszej pracy dotyczącej polityki handlowej i międzynarodowej współpracy handlowej

Nagroda ma na celu promocję wysokiej jakości badań w dziedzinie polityki i współpracy handlowej oraz wzmocnienie relacji pomiędzy WTO a społecznością akademicką.

Praca konkursowa musi mieć postać eseju i objętość maksymalnie 15 000 wyrazów.

Kto może aplikować
Doktoranci lub absolwenci studiów doktoranckich, maksymalnie dwa lata po obronie (i do 30. roku życia). Złożona praca może być pracą wspólną (kryteria aplikacyjne odnoszą się do obu autorów)

Nagroda
Zwycięzca – lub zwycięzcy w przypadku pracy wspólnej – otrzyma/ją łącznie 5 000 franków szwajcarskich, a zwycięska praca zostanie opublikowana (WTO Working Paper Series).

Zwycięzca (lub zwycięzcy) zostanie zaproszony na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się podczas European Trade Study Group (ETSG).

Zgłoszenia
Pracę oraz CV autora/ów należy przesłać jako załączniki w formacie .pdf na adres: essay.award@wto.org

Więcej informacji na stronie organizatora.

#konkursy #badania

stopka strony