Nauka z wynagrodzeniem w Brandenburgii


Nauka połączona z praktyką na kierunku finansowo-ekonomicznym w Brandenburgii w Niemczech – dla absolwentów szkół gimnazjalnych oraz średnich, z wynagrodzeniem.

Nauka w Brandenburgii obejmuje:

- 2-letnią szkołę zawodową (dla absolwentów gimnazjum) kończącą się uzyskaniem tytułu ekonomisty finansowego
- 3-letnie dualne studia, zakończone otrzymaniem tytułu dyplomowanego ekonomisty finansowego.


Dwuletni okres nauki zawodu podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. W ciągu dwóch lat kształcenie teoretyczne w Krajowej Szkole Finansów w Königs Wusterhausen zajmuje 8 miesięcy. Praktyczna nauka zawodu trwa łącznie 16 miesięcy w jednym z Urzędów Finansowych w Brandenburgii. Nauka zaczyna się we wrześniu każdego roku.

uposażenie  dla  uczniów:  1  135,53  €

Broszura w języku polskim

Trzyletnie dualne studia odbywają się z jednej strony w jednym z Urzędów Finansowych w Brandenburgii, z drugiej zaś na Wyższej Szkole Zawodowej Finansów (Fachhochschule für Finanzen) w Königs Wusterhausen. Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim. Studia rozpoczynają się w październiku każdego roku. Na czas studiów studenci zatrudnieni jako urzędnicy – na czas określony.uposażenie studenckie: 1 188,07 €

Broszura w języku polskim

Po uzyskaniu wykształcenia możliwa jest dalsza droga kariery zawodowej w Branderburskiej Administracji Podatkowej i Finansowej, której zadania realizowane są przez dwustopniowo zorganizowane struktury. Najwyższym organem finansowym jest Ministerstwo Finansów z siedzibą w Poczdamie. Najważniejszymi jednostkami obsługującymi mieszkańców jest 14 Urzędów Finansowych (odpowiedników Urzędów Skarbowych) w Brandenburgii, które odpowiedzialne są za ustalanie wysokości i pobieranie podatków.

Nowoczesna Wyższa Szkoła Zawodowa Finansów w Königs Wusterhausen dysponuje kampusem z salami ćwiczeń, salami wykładowymi, dużą biblioteką oraz możliwościami spędzenia czasu wolnego. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniane są w kampusie w Königs Wusterhausen za umiarkowaną odpłatnością podczas kształcenia teoretycznego i w czasie trwania grup kształcenia. W czasie kształcenia praktycznego w jednym z Urzędów Finansowych o zakwaterowanie i wyżywienie należy zatroszczyć się samodzielnie.


Więcej informacji na stronie programu.


 

stopka strony