Granty Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej


start fundacja.png

START - stypendia dla młodych uczonych

22.11.2021

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.... »

Fundator:  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej »