Granty Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska


DBU logo.jpg

Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech

Czekamy...

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej....

Koordynator:  Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska »
stopka strony