Granty -

Staże w Banku Światowym


Okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

Staże w Banku Światowym przeznaczone są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie. Stwarzają możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń.

Płatne staże można odbywać w okresie zimowym i letnim. Przeznaczone są dla studentów pochodzących z państw członkowskich Banku posiadających stopień licencjata i odbywających dalsze studia w celu uzyskania stopnia magistra lub doktora.

Przyjmowani będą kandydaci z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie, ludność), nauki społeczne (antropologia, socjologia), rolnictwo, środowisko, rozwój sektora prywatnego. Wymagana jest biegła znajomość angielskiego.

Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają sobie we własnym zakresie. Minimalna długość stażu wynosi cztery tygodnie. Większość dostępnych miejsc znajduje się w Waszyngtonie DC.

Terminy składania wniosków:
Staże organizowane są w dwóch okresach:
- letnim (maj-wrzesień) - aplikacje należy składać w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia każdego roku
- zimowym (listopad-marzec) - aplikacje należy składać w okresie od 1 września do 31 października każdego roku.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Wszystkie aplikacje muszą być złożone online