Organizacje

Bank Światowy (The World Bank)

Warszawa, Polska

Emilii Plater, 00-113

tel.: 22-520-80-00
email: fkochan@worldbank.org
www: http://www.worldbank.org/

Grupa Banku Światowego jest jednym z największych na świecie źródeł finansowania i wiedzy dla krajów rozwijających się. Pięć instytucji podziela zobowiązanie do zmniejszania ubóstwa, zwiększania wspólnego dobrobytu i promowania zrównoważonego rozwoju.


stopka strony