Staże w Banku Światowym


Bank Światowy to instytucja finansowa zrzeszająca 189 krajów. Zapewnia pomoc finansową i techniczną krajom rozwijającym się. Staże odbywają się nie tylko w siedzibie Banku w Waszyngtonie, ale także w biurach regionalnych. Są okazją dla studentów różnych kierunków na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku.

Staże w Banku Światowym przeznaczone są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie. Stwarzają możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń.

Zasady

Płatne staże można odbywać w okresie zimowym i letnim. Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają sobie we własnym zakresie. Większość dostępnych miejsc znajduje się w Waszyngtonie DC.

Kto może aplikować

Młodzi ludzie z państw członkowskich Banku posiadających stopień licencjata i odbywających dalsze studia w celu uzyskania stopnia magistra lub doktora.

Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem jest znajomość języków takich jak: francuski, hiszpański, rosyjski, arabski, portugalski i chiński. 

Przyjmowani będą kandydaci z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, księgowość, rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie), nauki społeczne (antropologia, socjologia), inżynieria, urbanistyka, rolnictwo, środowisko, rozwój sektora prywatnego i dziedziny pokrewne. 

Dodatkowe informacje

Terminy składania wniosków
Staże organizowane są w dwóch okresach:
- letnim (maj-wrzesień) - aplikacje należy składać w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia każdego roku
- zimowym (listopad-marzec) - aplikacje należy składać w okresie od 1 do 31 października każdego roku.

Formalności aplikacyjne
Wszystkie aplikacje muszą być złożone poprzez dedykowany system online.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#praktyki #staże #administracja #bankowość

stopka strony