Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów


Krótkoterminowe stypendia na pobyty badawcze na niemieckich uczelniach i w instytutach badawczych przeznaczone dla doktorantów i młodych naukowców.

Cele
Stypendia umożliwiają doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

Kto może ubiegać się o stypendium

Wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra oraz młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora. Złożenie wniosku musi nastąpić maksymalnie trzy lata po rozpoczęciu doktoratu lub najpóźniej cztery lata po ukończeniu studiów doktoranckich.

Czas trwania stypendium:

Od 1 do 6 miesięcy

Wysokość stypendium
 850 Euro - absolwenci
1200 Euro - dla doktorantów oraz młodych naukowców


Wniosek powinien być sporządzony po niemiecku lub po angielsku.
Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
Wnioski należy kierować na adres:

Przedstawicielstwo w Warszawie: ul. Zielna 37 , 00-108 Warszawa

Termin składania dokumentów:
15 listopada w przypadku pobytów rozpoczynających się od czerwca do listopada następnego roku;
30 kwietnia na stypendia, które rozpoczynają się między grudniem tego samego roku a majem następnego roku


Więcej informacji na
niemieckiej i polskiej stronie DAAD
stopka strony