Stypendia na studia II i III stopnia oraz pobyty badawcze we Francji


Stypendia dla studentów szkół wyższych na studia magisterskie i doktoranckie oraz dla badaczy na pobyty naukowe

Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji. Procedura przyznawania stypendiów obejmuje dwa etapy, w drugim etapie z wybranymi kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna (w komisji rekrutacyjnej znajdują się przedstawiciele Ambasady Francji, MNiSW oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Rodzaje stypendiów:

  • BGF Master 2 (drugi rok studiów magisterskich): stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji. Stypendium nie dotyczy studiów MBA. Studenci otrzymują miesięcznie 700 euro (netto). O stypendium mogą się ubiegać również osoby nie będące studentami, ale planujące wznowić studia na drugim roku studiów magisterskich.
  • BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle): stypendium na trzy pobyty we Francji, trwające od 1 do 4 miesięcy, przez trzy kolejne lata (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach - 4 lata) w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki. Kwota stypendium wynosi 1060 euro (netto) miesięcznie.
  • BFG Stypendia na pobyt badawczy: stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców
Inne świadczenia

- Campus France proponuje stypendystom zakwaterowanie w akademikach lub prywatnych domach studenckich na preferencyjnych warunkach;
- Stypendyście rządu francuskiego podczas całego okresu trwania programu stypendialnego przysługuje ubezpieczenie społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Ograniczenia
Stypendia nie może być łączone ze stypendium erasmusowym (ani żadnym innym). Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.

Więcej informacjina stronie organizatora.

#stypendia #studenci #studia