Stypendia na studia II i III stopnia oraz pobyty badawcze we Francji


Stypendia dla studentów szkół wyższych na studia magisterskie i doktoranckie oraz dla badaczy na pobyty naukowe

Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji, a także do naukowców, którzy chcieliby realizować badania we Francji (BGF) . Dwa główne programy finansowania to stypendium rządu francuskiego oraz stypendium Eiffel.

Stypendia rządu francuskiego:
Procedura przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów obejmuje dwa etapy. W drugim etapie z wybranymi kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna (w komisji rekrutacyjnej znajdują się przedstawiciele Ambasady Francji, MNiSW oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Rodzaje stypendiów:

 • BGF Master 2 (drugi rok studiów magisterskich): stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji. Stypendium nie dotyczy studiów MBA. Studenci otrzymują miesięcznie 700 euro (netto).
  Termin składania wniosków: marzec 2021 r.
 • BGF Doktorat: stypendium na trzy pobyty we Francji, trwające od 1 do 4 miesięcy, przez trzy kolejne lata (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach - 4 lata) w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki. Kwota stypendium wynosi 1060 euro (netto) miesięcznie.
  Termin wysyłania wniosków: maj 2021 r.
 • BGF Stypendia na pobyt badawczy: stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców od 1 do 3 miesięcy. Kwota stypendium wynosi1704 euro (netto)
  Termin składania wniosków: 23 października 2021 r.
Stypendia Eiffel:
Stypendia Eiffel skierowane są do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne. Rodzaje stypendiów:
 • Master: stypendium od 12 do 36 miesięcy w wysokości 1181 euro miesięcznie. Na poziomie magisterskim, kandydat musi mieć co najwyżej 25 lat - to znaczy dla aplikacji 2020/2021 musi być urodzony po 1995 r.
  Termin składania wniosków: 8 stycznia 2021 r.
 • Doktorat:  stypendium na 12 miesięcy w wysokości 1700 euro miesięcznie. Kandydat na studia doktoranckie musi mieć co najwyżej 30 lat - to znaczy dla aplikacji 2020/2021 musi być urodzony po roku 1990.
  Termin składania wniosków: 8 stycznia 2021 r.

Inne świadczenia:

- Campus France proponuje stypendystom zakwaterowanie w akademikach lub prywatnych domach studenckich na preferencyjnych warunkach;
- Stypendyście rządu francuskiego podczas całego okresu trwania programu stypendialnego przysługuje ubezpieczenie społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Ograniczenia
Stypendia nie może być łączone ze stypendium erasmusowym (ani żadnym innym). Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#stypendia #studenci #doktoranci #badacze #studia #projekt #badawczy

stopka strony