Granty -

#SuperKoderzy - nauka programowania dla dzieci


#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-14 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych.

Cel

 • budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych i medialnych uczniów szkół podstawowych w wieku od 9 do 14 lat - poprzez wykonywanie zadań edukacyjnych opartych na elementach programowania i zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych nauczycieli biorących udział w Programie, w celu budowania ich wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych związanych z nowymi technologiami - poprzez dostęp do szkoleń i materiałów dydaktycznych,
 • pogłębianie wiedzy przedmiotowej i interdyscyplinarnej oraz rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej, poprzez wspólne wykonywanie zadań w ramach realizowanej ścieżki edukacyjnej wybranej przez szkołę z oferty przedstawionej przez Organizatora Programu.

Kto może aplikować

Wnioskodawcami w Programie mogą być publiczne szkoły podstawowe oraz podmioty prowadzące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niepubliczne i prywatne szkoły podstawowe.

Formalności aplikacyjne

Lider projektu dokonuje zgłoszenia udziału Szkoły do Programu, wypełniając je w formie elektronicznej na stronie www.superkoderzy.pl oraz wybierając jedną ze ścieżek edukacyjnych. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pracę zgłoszeniową wykonaną dowolną metodą z wykorzystaniem narzędzi cyfrowej edukacji (np. dokument tekstowy ze zdjęciami, strona gazetki, kolaż zdjęć, prezentacja ze zdjęciami i/lub animacjami, komiks, film, nagranie audio itp.), który przekona Organizatora do zakwalifikowania Szkoły do Programu. Praca multimedialna powinna trwać nie dłużej niż 40 sekund a wszelkie prezentacje, komiksy zawierać maksymalnie 15 slajdów. Zgłoszenie należy przygotować w formule zaproszenia #SuperKoderów do Waszej szkoły i powinno odpowiadać na wyzwanie: „Zaproś #SuperKoderów do swojej szkoły, przedstaw swój zespół i uzasadnij dlaczego chcielibyście zostać #SuperKoderami”?

Dodatkowe informacje

Korzyści dla uczniów:

 • nauka podstaw robotyki i programowania,
 • rozwój kreatywności, logicznego myślenia i umiejętności współpracy w zespole.

Korzyści dla nauczycieli:

 • szkolenia prowadzone przez ekspertów i wsparcie w trakcie projektu,
 • wzmocnienie kompetencji cyfrowych,
 • dostęp do 13 ścieżek edukacyjnych po 13 scenariuszy lekcji dopasowanych do podstawy programowej.

Korzyści dla szkół:

 • grant na sprzęt IT potrzebny do nauki programowania,
 • dostęp do nowoczesnej oferty edukacyjnej,
 • wsparcie w realizacji programu na każdym etapie.

Strona konkursu.

Regulamin konkursu.

#orange #programowanie

stopka strony