Granty -

#SuperKoderzy - nauka programowania dla dzieci


#SuperKoderzy to program edukacyjny obejmujący naukę programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.

Cel

Program #SuperKoderzy to 10-miesięczny cykl zajęć dla klas 4-8 szkół podstawowych, który powstał po to, żeby wesprzeć uczniów, szkoły i nauczycieli.

Korzyści dla uczniów:

  • nauka podstaw robotyki i programowania,
  • rozwój kreatywności, logicznego myślenia i umiejętności współpracy w zespole.

Korzyści dla nauczycieli:

  • szkolenia prowadzone przez ekspertów i wsparcie w trakcie projektu,
  • wzmocnienie kompetencji cyfrowych,
  • dostęp do 13 ścieżek edukacyjnych po 13 scenariuszy lekcji dopasowanych do podstawy programowej.

Korzyści dla szkół:

  • grant na sprzęt IT potrzebny do nauki programowania,
  • dostęp do nowoczesnej oferty edukacyjnej,
  • wsparcie w realizacji programu na każdym etapie.

Do kogo skierowany jest program

Beneficjentami programu są uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, publicznych lub niepublicznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele różnych przedmiotów w oparciu o 13 wariantów przygotowanych scenariuszy i porady ekspertów (cykl zgodny z podstawą programową).

Zgłoszenia

Lider projektu dokonuje zgłoszenia udziału Szkoły do Programu wypełniając je w formie elektronicznej oraz wybierając jedną ze ścieżek edukacyjnych. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć krótką pracę wykonaną dowolną techniką , która przekona Organizatora do zakwalifikowania Szkoły.

Więcej informacji

#orange #programowanie