Tech Minds


Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, średnich i dla studentów, którzy we współpracy z kadrą pedagogiczną przygotują projekt przyczyniający się do wdrożenia technologii w szkole lub na uczelni. Do wygrania trzy granty po 25 tys. zł na ich realizację. 

Cel

Wyróżnianie i nagradzanie umiejętności, wiedzy oraz talentów i kreatywności młodych ludzi.

Konkurs skierowany do tych, którzy mają pomysł na to w jaki sposób odpowiedzialnie wykorzystać technologię by wspierać edukację.

Kto może aplikować

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, średnich i dla studentów, którzy we współpracy z kadrą pedagogiczną szkoły lub uczelni przygotują projekt. 

Zespół projektowy składa się z uczniów czy studentów szkoły lub uczelni wyższej zlokalizowanej na terenie RP oraz z osoby opiekującej się zespołem. Liczy minimum 3 osoby, a maksymalnie 5. Zespół powinien składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczycielki, nauczyciela, wykładowczyni, wykładowcy, dyrektorki, dyrektora czy pracowniczki, pracownika szkoły lub uczelni. 

Osoba opiekująca się zespołem musi być pełnoletnia.

Zasady

Zgłoszony przez zespół projektowy pomysł lub inicjatywa powinna wyróżniać się oryginalnością, pomysłowością i kreatywnością. Powinna obejmować działanie, które przyczyni się do wdrożenia technologii w szkole lub na uczelni. Ponadto powinna zawierać opis planowanej inicjatywy oraz jej wizualizację, plan, prezentację, które będą zgodne z celem programu i regulaminem.

Formalności aplikacyjne

Zespół Projektowy dokonuje zgłoszenia Projektu wypełniając i wysyłając formularz znajdujący się na dedykowanej stronie internetowej Organizatora. 

Jeden Zespół Projektowy ma prawo zgłosić tylko jeden Projekt.

Do drugiego etapu zostanie wybrane maksymalnie 10 Projektów. 

Drugim etapem weryfikacji jest prezentacja przez Finalistów lub ich Liderów Projektu podczas telekonferencji przed Kapitułą Konkursową. Prezentacja Projektu nie może zająć więcej niż 7 minut. Następnie Kapituła Konkursowa ma prawo zadać pytania dotyczące Projektu członkom lub Liderowi Zespołu Projektowego.

Dofinansowanie

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybranych 10 Finalistów, którzy zaprezentują swoje pomysły przed Kapitułą Konkursu. Do wygrania są trzy granty po 25 tys. złotych na wdrożenie zwycięskich projektów, Po 5 tys. złotych dla Finalistów oraz nagrody rzeczowe. 

#konkurs #grant #nowerechnologie #uczniowie #studenci

stopka strony