Tech Minds


Połączenie umiejętności, wiedzy oraz talentów przedstawicieli młodego pokolenia i liderów cyfrowych technologii, aby zamieniać pomysły i idee w rozwiązania technologiczne. To promocja kreatywności i umiejętności, a także umożliwienie podnoszenia kompetencji pod okiem profesjonalistów.

Cel

Wyróżnianie i nagradzanie umiejętności, wiedzy oraz talentów i kreatywności młodych ludzi.

Konkurs skierowany do tych, którzy mają pomysł na to:

  • jak utrzymać używanie nowych technologii w szkole lub na uczelni?
  • jak technologia może pomóc w integracji społeczności szkolnej czy uczelnianej?
  • jak nowe technologie mogą wesprzeć nauczanie i rozwój?

Kto może aplikować

Konkurs dla uczniów szkół i studentów, którzy we współpracy z kadrą pedagogiczną szkoły lub uczelni przygotują projekt oparty na nowych technologiach wspierających wymianę wiedzy i integrację społeczności szkolnej czy uczelnianej.

Zespół musi składać się co najmniej z 3 osób.

Zespół może składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczyciel, profesor, pedagog, pracownik szkoły lub uczelni, a także rodziców. Zespołowi musi przewodzić Lider, który jest pełnoletni.

Wspólnie przygotujcie inicjatywę - działanie, które przyczyni się do wdrożenia technologii w szkole lub uczelni. Projekt powinien zawierać krótki opis planowanej inicjatywy oraz jej wizualizację, plan czy prezentację.

Projekt powinien dotyczyć szkoły lub uczelni grupy inicjatywnej i tam zostać wdrożony.

Formalności aplikacyjne

Zespół Projektowy dokonuje zgłoszenia Projektu do dnia 7.03.2022 r. wypełniając i wysyłając formularz znajdujący się na dedykowanej Stronie Internetowej Organizatora. Zgłoszenia dokonane po 7.03.2022 r. nie zostaną poddane weryfikacji. 

Jeden Zespół Projektowy ma prawo zgłosić tylko jeden Projekt.

Do drugiego etapu zostanie wybrane maksymalnie 10 Projektów. 

Drugim etapem weryfikacji jest prezentacja przez Finalistów lub ich Liderów Projektu podczas telekonferencji przed Kapitułą Konkursową. Prezentacja Projektu nie może zająć więcej niż 7 minut. Następnie Kapituła Konkursowa ma prawo zadać pytania dotyczące Projektu członkom lub Liderowi Zespołu Projektowego.

Ogłoszenie Zwycięzców oraz Zespołów Projektowych którym zostaną przyznane Nagrody dodatkowe nastąpi w dniu 30.03.2021 r. podczas spotkania (w formie online, stacjonarnej lub hybrydowej) dla wszystkich Finalistów oraz na Stronie Internetowej Organizatora. 

Dofinansowanie

Trzy najlepsze pomysły otrzymają grant w kwocie 40 000 zł każdy, na wdrożenie go w życie w szkole lub na uczelni.

Indywidualne nagrody dla uczestników programu:

  • członkowie trzech najlepszych drużyn w nagrodę otrzymają: za pierwsze miejsce: Apple Watch’e, miejsce drugie: przenośne wodoodporne głośniki JBL, miejsce trzecie: słuchawki bezprzewodowe JBL,
  • finaliści - członkowie 10 drużyn, otrzymają możliwość udziału w wybranym warsztacie z obszaru technologii: Data analytics and visualization (Power BI), VR, Technology in Education, czy kompetencji miękkich - Design Thinking.
  • dodatkowo członkowie wszystkich zespołów, które zgłoszą projekt będą mogli wziąć udział w dedykowanych szkoleniach online z narzędzi Google.

Dodatkowe informacje

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się ze stroną internetową konkursu oraz regulaminem

Masz pytania związane z konkursem Tech Minds?

Skontaktuj się wysyłając email na adres:
kontakt@techminds.pl

#konkurs #grant #nowerechnologie #uczniowie #studenci

stopka strony