Turnusy uśmiechu


OBECNIE TURNUSY SĄ WSTRZYMANE!

Konkurs dla organizacji pozarządowych i samorządu na pomysł aktywnego spędzenia zimowiska 2022 dla grup dzieci ze środowisk niezamożnych. 

Cel

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe zimowiska dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
 • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży
 • promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Kto może aplikować

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujące się stałą grupą dzieci, które w latach 2019 – 2021 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle.

Formalności aplikacyjne

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, pdf. 
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Pomysł na zimowisko opisany we wniosku powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy
 • charakterystykę wnioskodawcy
 • preferowany termin organizacji turnusu
 • statut wnioskodawcy
 • opis grupy uczestników turnusu
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających do osiągnięcia założonego celu

Dofinansowanie

W Konkursie przyznawane są 3 (trzy) nagrody. Każda z trzech nagród polega na pokryciu kosztów organizacji jednego zimowiska dla maksymalnie 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą wychowawczą. Liczba uczestników zależeć będzie od aktualnie obowiązujących wytycznych epidemiczno-sanitarnych. 

Zimowiska odbędzie się w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle (43-460), przy ul. 11 Listopada 12 na koszt Fundacji ING Dzieciom, w następujących terminach:

 1. od 17 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r.,
 2. od 31 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r.,
 3. od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

Jeden wnioskodawca może otrzymać jedną nagrodę. 

Dodatkowe informacje

Organizacja wnioskująca musi zapewnić udział swojej kadry wychowawczej i kierownika zimowiska oraz pokryć koszty ich wynagrodzenia. 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej konkursu

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 października 2021r.

Strona programu.

stopka strony