Organizacje

Fundacja ING Dzieciom

Wisła, Polska

11 listopada 12, 43-460

tel.: 33 855 22 83
email: fundacja@ingdzieciom.pl
www: http://www.ingdzieciom.pl

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, poprzez realizację autorskich programów wspierających wolontariuszy, szkoły i organizacje pozarządowe. Fundacja  organizuje „Turnusy Uśmiechu”, czyli bezpłatne 12-dniowe pobyty dzieci i młodzieży w ośrodku w Wiśle, gdzie realizowane są programy edukacyjne, terapeutyczne lub usamodzielniające. Organizacja powadzi także Wolontariat ING oraz cykliczny program „Młodzi Przedsiębiorczy” w formie internetowych zajęć z ekonomii i przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży.


stopka strony