Granty -

Przedszkola Jutra - Równe Szanse


Fundacja ING Dzieciom realizuje program Przedszkola Jutra – Równe Szanse, skierowany do placówek przedszkolnych, który pozwoli dzieciom już od najmłodszych lat zdobywać kompetencje przyszłości.

Cel

Promowanie w edukacji przedszkolnej metodyki nauczania na miarę XXI wieku z użyciem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia nauczycielom i rodzicom w prowadzeniu edukacji ukierunkowanej na wszechstronny rozwój dziecka, również ze specjalnymi potrzebami.

Zasady

Program obejmie 4 podstawowe inicjatywy:

STEAM w Przedszkolu – Stworzenie programu edukacji przedszkolnej opartego o dynamicznie rozwijający się model STEAM.

Dziennik Specjalistyczny – Udostępnienie dziennika elektronicznego dostosowanego do realizacji zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno- wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, wspierającego diagnostykę oraz pracę pedagogów, psychologów i innych specjalistów z dziećmi przy współpracy rodziców.

Dostępność Cyfrowa – Rozwój aplikacji do edukacji przedszkolnej dostępnej cyfrowo dla rodziców z niepełnosprawnościami, którzy często mają trudności z pełnym uczestnictwem w życiu dziecka.

Przedszkolne Zajęcia Przyszłości – Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli przedszkoli na najciekawsze zajęcia dedykowane dzieciom, także ze specjalnymi potrzebami i oparte o model STEAM oraz realizacja cyklu szkoleń w zakresie pedagogiki przedszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, dzienników elektronicznych oraz model STEAM dla kadry przedszkoli w Polsce.

STEAM skupia się głównie na przedmiotach ścisłych i ma na celu rozbudzanie dziecięcych pasji do tych dziedzin, których domeną jest logiczne myślenie wskazywane jako jedna z kluczowych kompetencji potrzebnych w dzisiejszym i przyszłym świecie.

Kto może aplikować

Placówki przedszkolne.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenie do programu.

Dodatkowe informacje

Strona programu.

Koordynatorka programu z ramienia Fundacji ING Dzieciom
Aldona Radomska-Paluchowska
nr telefonu (+48) 697 691 532
adres e-mail aldona.radomska@ingdzieciom.pl

Partnerami Fundacji ING Dzieciom w programie #PrzedszkolaJutra są firma Kidsview zajmująca się dostarczaniem i wdrażaniem technologii dla edukacji oraz Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.

#PrzedszkolaJutra #równeszanse #edukacjaprzedszkolna #steam

stopka strony