Akcja: integracja!


Do Europy z roku na rok przybywa coraz więcej migrantów. Jakie niesie to ze sobą konsekwencje? Co możemy zrobić, aby ich obecność nie była źródłem niepokoju, a życie w naszych krajach było bezpieczne? 

Na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie szkół średnich z sześciu krajów europejskich: Polski, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec oraz Węgier. W ramach realizowanego w latach 2018-2021 projektu „Join the European table” zgłębiali wiedzę na temat migracji, integracji społecznej i pomocy humanitarnej. Biorąc udział w międzynarodowych spotkaniach i długoterminowych mobilnościach mieli okazję na własnym przykładzie doświadczyć, czym jest wymiana międzykulturowa oraz jakie znaczenie ma tolerancja i otwartość na drugiego człowieka. Odwiedzili wiele organizacji pozarządowych zajmujących się problemem migracji. Stworzyli e-booka – kompendium wiedzy na temat migracji w krajach partnerskich. Aktywnie włączyli się w promowanie idei współpracy międzynarodowej i demokratycznych wartości. Projekt otrzymał nagrodę European Language Label za innowacyjne podejście do nauczania języków obcych oraz Europejską Odznakę Jakości eTwinning.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna - Mobilność Grupowa Uczniów. 

Więcej informacji o tym programie znajdziesz w najnowszej publikacji Eurodesk Polska: Międzynarodowe Wymiany Młodzieży

Autorka opisu projektu: Daria Nawrot

stopka strony