Język polski bardziej przystępny


Podobno na polskim język sobie można połamać – jest dla obcokrajowca trudny, a zrozumienie gramatyki i składni często graniczy z cudem! A przecież w Polsce studiuje coraz więcej cudzoziemców. I właśnie ci zagraniczni studenci, przyjeżdżający do nas na stypendium Erasmusa (na uczelnie, na praktyki) byli adresatami tego projektu.

Chodziło o to, by początkujących żaków wyposażyć w podstawowe umiejętności, pozwalające im na prostą komunikację, natomiast starszym stażem udział w projekcie miał pomóc w osiągnięciu wyższego poziomu zaawansowania. Program językowy został opracowany na podstawie prac z dziedziny metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, autorstwa pracowników naukowych Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program kursu obejmował wszystkie sprawności językowe – gramatykę, umiejętność pisania, konwersacji, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych…

Bezpośrednimi opiekunami grupy byli polscy studenci – zadbali oni nie tyko o to, by koledzy z zagranicy mieli czas na naukę, ale także o to, by poznali kawałek Polski: Kraków, ale także jego okolice, zwłaszcza miejsca ważne ze względu na polską historię czy kulturę: Zakopane, Wieliczkę. Auschwitz – Birkenau. Cel osiągnięto – a na dodatek przy tej okazji powstało kilka prac magisterskich!

Projekt został sfinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”  - Erasmus (2007-2013).

stopka strony