Inspiracje -

Stop dyskryminacji


Co możemy zrobić, aby żyć w bardziej sprawiedliwym i tolerancyjnym świecie? Jak, pomimo dzielących nas różnic, odnosić się do siebie z szacunkiem i empatią

Zagadnieniom tym postanowili przyjrzeć się uczestnicy wymiany młodzieżowej pt. „Protection from discrimination” zorganizowanej przez Stowarzyszenie EDUQ z Lęborka w październiku 2022 r. W urokliwym gruzińskim mieście Kobuleti reprezentanci sześciu krajów: Armenii, Chorwacji, Grecji, Gruzji, Polski i Turcji poszerzali wiedzę, wymieniali się doświadczeniami i opracowywali programy działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji i przeciwdziałanie mowie nienawiści. Sięgając do idei komunikacji bez przemocy (NVC, nonviolent communication) i korzystając z nowoczesnych metod edukacji nieformalnej (gra miejska, teatr społeczny, debata i in.) uczyli się jak łamać stereotypy i promować postawy tolerancji oraz otwartości na drugiego człowieka. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami podzielili się następnie z młodzieżą ze swoich lokalnych społeczności. 

Projekt został zrealizowany w ramach programu Erasmus+ Wymiany Młodzieżowe.

Więcej informacji o tym programie znajdziesz w najnowszej publikacji Eurodesk Polska: Międzynarodowe Wymiany Młodzieży

Autorka opisu projektu: Daria Nawrot

stopka strony