News -

Siegnij po możliwości - weź udział w konferencji

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski zaprasza na konferencję "Moja praca - sięgnij po możliwości". Spotkanie odbędzie się 12 października w gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Konferencja poświęcona będzie sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W programie jest m.in. przemówienie premiera RP Donalda Tuska, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Młodzieży Jana Truszczyńskiego.

Popołudniowe sesje panelowe poświęcone będą stażom, wolontariatowi i szkoleniom jako metodom zwiększania szans na rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Zaproszeni do udziału w panelu opiszą, co pomogło im w założeniu własnej firmy.

Organizatorzy spotkania zwrócili się do kilku firm z prośbą o ufundowanie płatnych staży. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wypełnienia kwestionariuszy i złożenia podań.

Szczegółowy program na stronie:
http://jankozlowski.pl/wp-content/uploads/2012/09/program-konferencji-v2.pdf
stopka strony