Organizacje

Creative Europe Desk Poland

Warszawa, Polska

al. Ujazdowskie 41, 00-540

tel.: +48 22 44 76 180
email: info@kreatywna-europa.eu
www: http://kreatywna-europa.eu

Creative Europe Desk Poland, biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce, na bieżąco dostarcza informacji o Programie, współfinansowanych  projektach oraz promuje działania realizowane przez polskich beneficjentów. W ramach prowadzonych działań biuro organizuje i współorganizuje inicjatywy szkoleniowe, seminaria i konferencje, do udziału w których zaprasza ekspertów europejskich sektorów kultury i audiowizualnego. Wydarzenia te mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny. Ich celem jest integracja europejskich sektorów audiowizualnego i kreatywnego poprzez wymianę doświadczeń oraz podniesienie kompetencji zawodowych polskich przedstawicieli tych sektorów. Creative Europe Desk Polska pomaga potencjalnym wnioskodawcom w wyborze odpowiedniego schematu dofinansowania, konsultuje projekty i pomysły oraz pomaga w poprawnym wypełnieniu wniosku pod względem formalnym. Działalność Creative Europe Desk Polska jest finansowana z środków Unii Europejskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Creative Europe Desk Poland represents the Creative Europe programme in Poland and is responsible for keeping the public up-to-date with the programme-related information and co-financed projects, as well as for promoting activities being carried out by Polish beneficiaries of the programme. As part of  its duties the desk organizes and co-organizes workshops, seminars and conferences, to which it invites European experts on creative and cultural sectors. These events are of open character and they are always free of charge. Their aim is to integrate European audiovisual and creative sectors through sharing experiences and building the professional capacity of their Polish representatives. In addition to that Creative Europe Desk Poland helps Polish applicants in choosing the appropriate funding scheme, consults the projects and ideas, and gives advice as to how to fill in the applications in formally correct manner. Creative Europe Desk Poland’s operation is being financed by the budgets of the European Union and the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

www.facebook.com/kreatywnaeuropa


stopka strony