Organizacje

Fundacja Azja-Europa

Singapore, Polska

31 Heng Mui Keng Terrace, 119595

tel.: +65 6874 9700
email: info@asef.org
www: http://www.asef.org/

Fundacja Azja-Europa promuje wzajemne zrozumienie między Azją i Europą poprzez wymianę intelektualną, kulturalną i międzyludzką. Za pośrednictwem ASEF obawy społeczeństwa obywatelskiego są uwzględniane jako istotny element obrad ASEM. ASEF został założony w lutym 1997 r przez uczestniczące rządy ASEM i od tego czasu zrealizował ponad 450 projektów, angażując ponad 15 000 bezpośrednich uczestników, a także docierając do znacznie szerszej publiczności w Azji i Europie.