Organizacje

Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych

Warszawa, Polska

Książęca 4, 00-498

tel.: +48 22 628 32 32
email: fundacjagpw@gpw.pl
www: https://www.gpw.pl/fundacja-gpw

Realizując swoją misję, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od wielu lat prowadzi działania edukacyjne kierowane do młodzieży, inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałowego. Celem Fundacji GPW jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz realizację programów stażowych, a w szczególności poprzez wspieranie studentów i absolwentów uczelni wyższych w kontaktach z rynkiem pracy.


stopka strony