Organizacje

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Warszawa, Polska

Seweryna Goszczyńskiego 12, 02-616

tel.: +48 22 845-08-52
email: instytut@kurier.plus
www: https://kurier.plus/

Do zadań Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka należy w szczególności: pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocja w życiu publicznym i międzynarodowym, propagowanie nauki języka, kultury i polsko-węgierskiej współpracy młodzieżowej, rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej i sportowej, kreowanie i wspieranie inicjatyw oraz projektów mających na celu lepsze wzajemne poznanie się oraz wspieranie działań, które służą większej innowacyjności i konkurencyjności Polski i Węgier.


stopka strony