Organizacje

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Warszawa,

Seweryna Goszczyńskiego 12, 02-616

tel.: +48 22 845-08-52
email: instytut@kurier.plus
www: https://kurier.plus/

Do zadań Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka należy w szczególności:

  • pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocja w życiu publicznym i międzynarodowym;
  • propagowanie nauki języka, kultury i polsko-węgierskiej współpracy młodzieżowej;
  • rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej i sportowej.
  • kreowanie i wspieranie inicjatyw oraz projektów mających na celu lepsze wzajemne poznanie się
  • wspieranie działań, które służą większej innowacyjności i konkurencyjności Polski i Węgier.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2018 roku organami Instytutu są: Międzynarodowa Rada Instytutu, Rada Instytutu oraz Dyrektor.


stopka strony