Organizacje

Lubuski Komitet Europejski

Zielona Góra, Polska

Al. Niepodległości 7a, 65-048


email: lke.stowarzyszenie@o2.pl
www: http://www.lke.org.pl

Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest edukacja europejska skierowana na społeczeństwo regionu oraz wspieranie wszelkich poczynań osób, instytucji i organizacji służących procesom integracji Polski z Unią Europejską.

The Lubuskie European Committee
The main aim of the association is European education and supporting individuals, institutions and organisations involved in Poland's integration into the European Union.

stopka strony