Organizacje

Lubuski Komitet Europejski

Zielona Góra, Polska

Al. Niepodległości 7a, 65-048


email: lke.stowarzyszenie@o2.pl
www: http://www.lke.org.pl

Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest edukacja europejska skierowana na społeczeństwo regionu oraz wspieranie wszelkich poczynań osób, instytucji i organizacji służących procesom integracji Polski z Unią Europejską.

The Lubuskie European Committee
The main aim of the association is European education and supporting individuals, institutions and organisations involved in Poland's integration into the European Union.